ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG ĐIỆN TỬ LAPHONG.COM (VIẾT TẮT LÀ WEBSITE). VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG CHẤM DỨT VIỆC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC TRUY CẬP WEBSITE ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐÃ CHẤP THUẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

I. TỔNG QUAN

Chi nhánh nhà hàng La Phong Quận 1 - Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nhà hàng LAPHONG (“La Phong”) có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp chuột vào "Điều khoản & điều kiện sử dụng Website" đặt tại cuối trang web của La Phong. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng Website của La Phong sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

II. CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi truy cập hoặc đăng nhập vào Website này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào Website của La Phong.

1. Website của La Phong

Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng Website của La Phong, bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của Website. Website này có thể chứa những liên kết đến Website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của La Phong bao gồm nhưng không giới hạn đến các đối tác của La Phong và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến La Phong. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng đồng ý rằng khi khách hàng truy cập vào bất kỳ các Website liên kết với La Phong thì La Phong sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các Website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập vào. Hơn nữa, La Phong sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các Website của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các Website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

2. Truy cập vào website của La Phong (“Website”)
  • La Phong chấp thuận cho bạn sử dụng Website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của Website này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không thông báo trước bằng văn bản cho La Phong cũng như không có sự đồng ý trước bằng văn bản của La Phong; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của Website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.
  • Để truy cập vào một số tính năng của Website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng cam kết truy cập, sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho La Phong nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù La Phong không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của La Phong hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.
  • Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp...để truy cập vào Website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của La Phong nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng Website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ Website, bao gồm tên tài khoản, và cũng không sử dụng những hệ thống truyền thông do Website cung cấp cho mục đích thương mại nào. Khách hàng đồng ý không van nài, với mục đích thương mại, bất kỳ người sử dụng nào của Website để yêu cầu đăng ký thông tin.
3. Đăng ký thông tin của người sử dụng
  • Website của La Phong cho phép đăng ký thông tin cá nhân. Khách hàng nên hiểu rằng những thông tin đăng ký này có được công bố hay không, La Phong cũng không đảm bảo rằng sẽ bảo mật thông tin cho bất cứ phần đăng ký nào. Khách hàng phải đồng ý với việc La Phong có thể công bố tên của khách hàng và phần đăng ký thông tin trên Website hoặc trong những phần thông cáo báo chí hoặc trong các phương tiện truyền thông khác, hoặc nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.
  • Khách hàng sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho phần đăng ký thông tin cá nhân của mình và tầm quan trọng của việc công bố những thông tin này. Để kết nối với phần đăng nhập thông tin, khách hàng xác nhận & cam kết rằng: (i) khách hàng có quyền sở hữu hoặc có những giấy phép cần thiết, chấp thuận và cho phép La Phong sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và tất cả các quyền lợi độc quyền khác trong tất cả các phần đăng ký thông tin và (ii) khách hàng có văn bản chấp thuận, biên nhận, và sự đồng ý của mỗi cá nhân đăng ký thông tin trong phần đăng ký được sử dụng tên hoặc chân dung cá nhân và những phần đăng ký này mặc nhiên trở thành tài sản của La Phong. La Phong có thể tự do sử dụng những phần đăng ký thông tin này. Để rõ ràng hơn, khách hàng có thể giữ quyền sở hữu cá nhân trong các phần đăng ký thông tin. Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin của mình trên Website, khách hàng đồng ý rằng La Phong được toàn quyền sử dụng những thông tin cá nhân này và La Phong có quyền sử dụng những thông tin này cho mục đích quảng cáo trên Website & các kênh truyền thông khác.
4. Bồi thường
  • Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho La Phong, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng Website của La Phong, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào Website của chúng tôi.
5. Tài sản trí tuệ của La Phong
  • Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do La Phong và các chi nhánh, thành viên sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của La Phong. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của La Phong.
  • Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong Website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của La Phong.
028 3824 7882
official site replica rolex. Under $69 replicarolexwatches.icu. reference replica watches for sale in USA. blog link www.designwatchcopy.net. check this site out www.fakewatches.es. Wiht 60% Discount https://www.replikizegarkowrolex.pl/. Source https://genuinereplicawatches.com. Visit Website ukreplicawatches. look at this website rolex replications for sale. you could try this out wholesale replica watch. explanation best replica watch site. read more rolex replications for sale. Wiht 40% Discount noob 3135 replica. Swiss https://www.dpatekphilippe.com/. Copy cdomegawatches. click here now https://www.computerfranckmuller.com/. dig this hublot replica. look these up perfect replica. check this link right here now hospitalwatches.